BA CÔNG KHAI THÁNG 9.2022

Thứ sáu - 23/09/2022 07:22
BÁO CÁO BA CÔNG KHAI ĐỢT 1 - THÁNG 9/2022
BA CÔNG KHAI THÁNG 9.2022
BIỂU MẪU 01
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2022 - 2023
STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được - Thực hiện theo quy định tại TT liên tịch số 13/2016/TTLT-BYTngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới: Trẻ đạt cân nặng và chiều cao theo quy định của độ tuổi:
+ Trẻ phát triển bình thường: 253/334, 75,75%
+Thừa cân: 26/334, 7,78%
+ Trẻ béo phì: 32/334, 9,58%
+ Trẻ nhẹ cân, thấp còi: 23/334, 6,87%

- Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ có cân nặng cao hơn độ tuổi.
- Trẻ khỏe mạnh vui vẻ tự tin và tích cực tham gia các hoạt động.
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TTGDĐTngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT)
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển *Phát triển thể chất:
- Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế. Phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian. Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay. Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân.
*Phát triển nhận thức:
- Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định. Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau. Khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, lời nói…) với ngôn ngữ nói là chủ yếu.Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán.
*Phát triển ngôn ngữ:
- Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hàng ngày.Biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…).Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ,nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện.Cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi. Có một số kỹ năng ban đầu về việc đọc và viết  
*Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ:      
- Trẻ giao tiếp, ứng xử, chào hỏi lễ phép đúng mực; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh.Trẻ mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.
-Trẻ tính tự lập cao: Biết tự vệ sinh cá nhân, tự phục vụ bảo vệ bản thân;Trẻ thích ứng nhanh với môi trường mới.
IV Các  hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non.  - Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo TT số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010, TT 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3/2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng)
- Đội ngũ CB,GV,NV đạt chuẩn trở lên, được bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên liên tục.
- Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa CMHS và Nhà trường
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của Nhà trường./.
 
  Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị


Huỳnh Thị Phụng

BIỂU MẪU 02
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2022-2023
 
STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 334 0 0 21 73 102 138
1 Số trẻ em nhóm ghép 0            
2 Số trẻ em 1 buổi/ngày 0            
3 Số trẻ em 2 buổi/ngày 334 0 0 21 73 102 138
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập 0            
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 334 0 0 21 73 102 138
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 334 0 0 21 73 102 138
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 334 0 0 21 73 102 138
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em 334 0 0 21 73 102 138
1 Số trẻ cân nặng  bình thường 259 0 0 21 62 78 98
2 Số trẻ SDD thể nhẹ cân 7 0 0 0 1 5 1
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 259 0 0 21 62 78 98
4 Số trẻ SDD thể thấp còi 6 0 0 0 3 2 1
5 Số trẻ thừa cân, béo phì 58 0 0 0 6 15 37
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 334 0 0 21 73 102 138
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ 21 0 0 21      
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo 313       73 102 138
 
  Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2022
Thủ trưởng đơn vịHuỳnh Thị Phụng
 
 
BIỂU MẪU 03

PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG                               
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2022-2023
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng 11 Số m2/trẻ em
II Loại phòng học 11 -
1 Phòng học kiên cố 11 -
2 Phòng học bán kiên cố 0 -
3 Phòng học tạm 0 -
4 Phòng học nhờ 0 -
III Số điểm trường 1 -
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)
 
3.046,9 m2
4.738,9 m2
14,19
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 705 m2 2,11
VI Tổng diện tích một số loại phòng 279.62 m2  
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 86.72 m2 2,86
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 86.72 m2 2,86
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 14.52 m2 0.48
4 Diện tích hiên chơi (m2) 18.2 m2 0.6
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)    
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)    
7 Diện tích nhà bếp và kho  (m2) 182.52 m2 0.55
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) 11 Số bộ/nhóm (lớp)
11/11
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định    
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định    
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời 5  
IX Tổng số thiết bị điện tử, tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỷ thuật số…) 11 Số thiết bị/nhóm (lớp)
11/11
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)    
       
Số lượng (m2)
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 11 0 11 0 0.48
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0 0 0 0
                 
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh).
    Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XIV Kết nối internet x  
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục x  
XVI Tường rào xây x  
 
  Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2022
Thủ trưởng đơn vịHuỳnh Thị Phụng
 

BIỂU MẪU 04
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG
   
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Tốt Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 36     13 9 5 9 9 7 5 9 14 0  
I Giáo viên 20     9 7 4   11 7 2 8 12 0  
1 Nhà trẻ 2         2   2     1 1    
2 Mẫu giáo 18     9 7 2   9 7 2 7 11 0  
II Cán bộ quản lý 3     3           3 1 2    
1 Hiệu trưởng 1     1           1 1      
2 Phó hiệu trưởng 2     2           2 0 2    
III Nhân viên 11     1   1 9              
1 Nhân viên văn thư 0                          
2 Nhân viên kế toán 1     1                    
3 Thủ quỹ 0                          
4 Nhân viên y tế 1         1                
5 Phục vụ + CD 7           7              
6 Bảo vệ 2           2              
 
  Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2022
Thủ trưởng đơn vịHuỳnh Thị Phụng

 
 Từ khóa: công khai, báo cáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

299/PGDĐT

Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS

Ngày ban hành : 11/03/2024

162/PGDĐT

Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024

Ngày ban hành : 11/03/2024

293/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành : 11/03/2024

202/PGDĐT

Ngày ban hành: 21/02/2024. Trích yếu: Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành : 01/03/2024

212/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/02/2024. Trích yếu: Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành : 01/03/2024

105/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành : 31/01/2024

97/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, viên chức năm học 2024-2025

Ngày ban hành : 31/01/2024

Thực đơn
Bữa sáng:

Bún riêu cua, cà chua, đậu hủ , rau muống, rau quế
Sữa Grow

Bữa trưa:

Cơm
Mặn: Gà kho sả nghệ
Canh bí đỏ tôm khô, thịt nạc, đậu phộng

Bữa xế:

Chuối cau

Bữa chiều:

Bánh canh thịt nạc, nấm rơm, cà rốt

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay182
  • Tháng hiện tại19,175
  • Tổng lượt truy cập2,955,421
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây