SINH HOẠT 20/10
Cô Đoàn Thị Mượt đọc bài thơ nói về người PN VN
0 lượt xem
Cô Trần Thụy Kiều Loan hát bài "Con gái"
0 lượt xem
CB.CĐV tham gia sinh hoạt Ngày 20/10
0 lượt xem
Cô Hồng Ngân - Hồng Thanh hát bài "Nhớ ơn chị Võ Thị Sáu"
0 lượt xem
Cô Nguyễn Hồng Thanh - CT.CĐCS đọc ý nghĩa ngày 20/10
0 lượt xem