kế hoạch hội thi xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Thứ hai - 15/01/2018 16:12
20180115 153730[1]
20180115 153730[1]
PHÒNG GD&ĐT TP. THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  165  /KH-MNHP
 
              Phú lợi, ngày  15  tháng 11 năm 2017

                                                              KẾ HOẠCH
    Tổ chức Hội thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
                                                         Năm học 2017-2018
 
Căn cứ Kế hoạch số 1982/KH-PGDĐT ngày 13/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”;
Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018;
 Trường mầm non Hoa Phượng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, cấp trường, năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.
2. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
3. Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
II. YÊU CẦU
1. Đánh giá việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục phải bám sát các tiêu chí “Thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non” và các tiêu chí về môi trường giáo dục trong Bộ tiêu chí “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” ban hành kèm theo Công văn số 339/PGDĐT-GDMN ngày 15/03/2017 và Công văn số 367/KH-PGDĐT ngày 20/3/2017 (sau đây gọi tắt là các tiêu chí về môi trường giáo dục), trong đó chú trọng cơ hội trải nghiệm, phát triển vận động, thể chất cho trẻ phù hợp với điều kiện nhà trường và văn hóa địa phương.
2. Cuộc thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục. Khuyến khích các trường mầm non học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học tiết kiệm, hiệu quả; tránh hình thức, không gây áp lực cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
Nội dung thi gồm 4 phần trong bộ tiêu chí áp dụng quan điểm Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm: Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non (kèm theo bộ tiêu chí) và điểm sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non với thang điểm 100.
         1. MÔI TRƯỜNG VẬT CHẤT CHO TRẺ HOẠT ĐỘNG TRONG PHÒNG LỚP ĐÁP ỨNG NHU CẦU, HỨNG THỨ CHƠI CỦA TRẺ, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO TRẺ CHƠI MÀ HỌC, HỌC BẰNG CHƠI (45 điểm)
*Tiêu chí 1. Có các phòng đảm bảo qui định, sắp xếp, trang trí không gian họp lí, thẩm mĩ, thân thiện
Chỉ số 1. Có các phòng đảm bảo qui định, phù hợp với trẻ ( 10 điểm)
            - Các phòng đảm bảo yêu cầu về diện tích sử dụng theo qui định.
            - Đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các trang thiết bị, điều kiện đảm bảo yêu cầu an toàn, vệ sinh: hệ thống điện, nước, thiết bị chống cháy nổ, hộp y tế,..đủ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của cô và trẻ hằng ngày.
Chỉ số 2. Sắp xếp không gian hợp lí ( 5 điểm)
            - Phòng nhóm sắp xếp gần gũi, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ, thể hiện các nét văn hoá riêng của cộng đồng và địa phương.
            - Phân chia không gian và vị trí các khu vực phù hợp với diện tích, vị trí cửa ra vào, cửa sổ,…
- Có không gian riêng để cất giữ đồ đạc cá nhân của cô và trẻ.
Chỉ số 3. Trang trí phòng lớp đảm bảo thẩm mĩ, thân thiện, phù hợp lứa tuổi (5 điểm)
            - Tranh ảnh, biểu bảng treo/dán ngang tầm mắt trẻ, màu sắc hài hòa không quá rực rỡ.
            - Có sử dụng tranh, ảnh là sản phẩm của cô và trẻ trong quá trình triển khai các chủ đề
            - Chữ viết to theo đúng mẫu chữ quy định. Đối với MG 5 tuổi ưu tiên môi trường chữ số và tiếng Việt.
- Không vẽ tranh cố định trên tường, không trang trí che chắn ánh sáng cửa sổ,..
*Tiêu chí 2. Có các góc cho trẻ HĐ và đưọc bố trí thuân tiện,hợp lí, linh hoạt, dễ thay đổi đáp ứng nhu cầu hứng thú HĐ vui chơi của trẻ
Chỉ số 4. Các góc hoạt động phù hợp (5 điểm)
            - Các góc hoạt động trong lớp được xác định rõ ràng. Số lượng các góc phù hợp diện tích phòng, số lượng và lứa tuổi trẻ, chủ đề (kế hoạch GD) đang tiến hành.
            - Có góc cố định, nhưng cũng có thể có một số góc không cố định (có thể sắp xếp thêm/bớt hoặc di chuyển) tùy nhu cầu thực tế.
- Có góc/khu vực yên tĩnh cho trẻ nghỉ ngơinghỉ ngơi khi có nhu cầu (nếu có điều kiện).
Chỉ số 5. Các góc hoạt động được bố trí hợp lí, thuận tiện, linh hoạt (5 điểm)
            - Bố trí các góc hoạt động hợp lí: Góc hoạt động cần yên tĩnh bố trí xa các góc hoạt động ồn ào, góc thư viện/sử dụng sách, tranhở nơi nhiều ánh sáng,...
            - Các góc hoạt động có “ranh giới” rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi.
            - Các góc dễ dàng sắp xếp lại tùy theo yêu cầu hoạt động của trẻ.
            - Tên hoặc ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đứng quy định mẫu chữ hiện hành
- Sắp xếp các góc để giáo viên có thể dễ dàng quan sát/giám sát được toàn bộ hoạt động của trẻ.
*Tiêu chí 3. Có đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ HĐ, kích thích sự PT của trẻ và được sắp xếp hấp dẫn, hợp lý
Chỉ số 6. Có đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ chơi và hoạt động sáng tạo.            
                 (10 điểm)
            - Có đủ số lượng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị theo qui định.
            - Có nguyên vật liệu mang tính mở (lá cây, hột hạt, ...), sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện.
            - Có sản phẩm mua sẵn, sản phẩm cô và trẻ tự làm, sản phẩm của địa phương đặc trưng văn hóa vùng miền (trang phục, nhạc cụ, dụng cụ lao động,.).
- Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu an toàn, vệ sinh, phù hợp với thể chất và tâm lí của trẻ MN.
Chỉ số 7. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được sắp xếp hấp dẫn, hợp lí kích thích hứng thú hoạt động của trẻ  (5 điểm)
            - Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, học liệu có giá đựng ngăn nắp, gọn gàng, để ở nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng và dễ cất.
            - Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ đề/hoạt động và hứng thứ của trẻ.
- Học liệu, thiết bị, đồ chơi được điều chỉnh để hỗ trợ trẻ khuyết tật (nếu có).
           2. MÔI TRƯỜNG VẬT CHẤT CHO TRẺ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI ĐÁP
ỨNG NHU CẦU CHƠI CỦA TRẺ, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO TRẺ CHƠI MÀ HỌC, HỌC BẰNG CHƠI (20 điểm)

Tiêu chí 4. Có các góc/khu vực HĐ ngoài trời được qui hoạch thiết kế phù hợp, an toàn, sạch đẹp,tạo cơ hội cho trẻ HĐ
Chỉ số 8. Có các góc/khu vực khác nhau được quy hoạch phù hợp, thân thiện với trẻ (10 điểm)
- Các góc/khu vực hoạt động ngoài trời được xác định rõ ràng.
            - Có các góc/khu vực chơi khác nhau: VD cửa hàng rau quả, vườn cổ tích, góc chơi cát, nước, góc thiên nhiên,...
            - Khu vực sân chơi để tập thể dục, chơi một số trò chơi nhóm, chơi đồ chơi có bánh xe, chơi bóng, chơi xây dựng với khối lớn,.
            - Khu vực vườn hoa, vườn cây, vườn rau, thảm cỏ,… phù hợp và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non (cây không có gai, không có nhựa độc,...).
Môi trường an toàn, sạch đẹp, tạo hình ảnh và ấn tượng riêng của trường/lớp.
Chỉ số 9. Có đa dạng các đồ chơi, học liệu đảm bảo an toàn, vệ sinh (10 điểm)
            - Mỗi góc/khu vực hoạt động có nhiều loại học liệu, đồ chơi và phương tiện, trong đó có loại đặc trưng cho từng góc/khu vực, tạo cơ hội cho trẻ tham gia đa dạng hoạt động
- Đồ chơi, học liệu, trang thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh: không có đồ sắc nhọn, không độc hại, được vệ sinh sạch sẽ, được bảo dưỡng định kì và sửa chữa kịp thời.
3.  MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI HỖ TRỢ, KÍCH THÍCH HỨNG THÚ CHƠI CỦA TRẺ, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO TRẺ CHƠI MÀ HỌC, HỌC BẰNG CHƠI (15 điểm)
Tiêu chí 5. Tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú HĐ của trẻ
Chỉ số 10. Tạo không khí giao tiếp tích cực, vui tươi, mối quan hệ gần gũi, yêu thương (5 điểm)
            - Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo
            - Khi trò chuyện với trẻ luôn ngồi ngang tầm với trẻ và nhìn vào mắt trẻ.
- Đối xử công bằng với mọi trẻ.
Chỉ số 11. Trẻ luôn được tôn trọng, khẳng định bản thân (5 điểm)
            - Tôn trọng tình cảm và ý kiến riêng của trẻ, chấp nhận sự khác biệt của trẻ.
            - Đánh giá sự tiến bộ của trẻ so với bản thân, không so sánh với trẻ khác.
            - Kiên nhẫn với trẻ, chờ đợi trẻ, khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ và tự tin diễn đạt bằng lời nói.
- Luôn động viên trẻ tự tin vào bản thân “Nhất định con làm được”, “lần sau con sẽ làm tốt hơn”,...
Chỉ số 12. Trẻ được khuyến khích tham gia, hợp tác để cùng phát triển (5 điểm)
            - Khuyến khích trẻ trao đổi, hợp tác thực hiện ý tưởng chơi (cùng hoạt động và giúp đỡ lẫn nhau).
            - Khuyến khích trẻ tham gia thảo luận xây dựng nội qui lớp học, xây dựng quy tắc hoạt động trong các góc.
- Khuyến khích trẻ hợp tác chuẩn bị, làm đồ dùng đồ chơi, trang trí, sắp xếp, vệ sinh môi trường hoạt động.
4.  SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC HỢP LÝ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO TRẺ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN (20 điểm)
Chỉ số 13. Chuẩn bị môi trường giáo dục phù hợp (10 điểm)
            - Xem xét về số lượng và chất lượng trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơicủa lớp.
- Bổ sung những thứ cần thiết (mua sắm, GV và trẻ tự làm, huy động từ cha mẹ, cộng đồng)
Chỉ số 14. Tổ chức sử dụng môi trường giáo dục phù hợp, hiệu quả. (10 điểm)
            - Nắm vững cách sử dụng, tính năng, tác dụng của từng loại trang thiết bị, đồ chơi, học liệu.Sử dụng phù hợp, hiệu quả đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho từng chủ đề, từng giai đoạn (giới thiệu CĐ, khám phá CĐ hoặc kết thúc CĐ), từng hoạt động.
            - Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu trong quá trình thực hiện kế hoạch GD;
            - Sắp xếp thay đổi môi trường hợp lí, kích thích hứng thú của trẻ, đáp ứng mục tiêu GD.
            - Tổ chức cho trẻ làm việc theo công đoạn, theo cặp đôi, nhóm nhỏ và cả lớp trong lớp và ngoài trời, tạo cho trẻ cơ hội trao đổi, chia sẻ ý kiến, giúp đỡ lẫn nhau.
- Phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các giáo viên phụ trách lớp trong việc xây dựng và sử dụng môi trường GD.
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG THAM GIA HỘI THI
1. Đối tượng:
Các lớp từ nhà trẻ 18 tháng tuổi đến lớp 5 tuổi trong trường mầm non Hoa phượng.
2. Điều kiện tham gia Hội thi:
Các lớp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường bên trong ngoài nhóm lớp đảm bảo theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.
 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ
1. Thời gian: Dự kiến tổ chức Hội thi từ ngày 20/12/2017  đến 05/01/2018 
2. Địa điểm:
Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm thi tại địa điểm lớp tham gia dự thi.
3. Kinh phí
Kinh phí chuẩn bị tham gia thi, mua sắm trang thiết bị, vật liệu, đồ dùng phục vụ Hội thi của các lớp do các lớp chủ động tranh thủ nguồn lực từ phụ huynh để thực hiện.
Các nhóm lớp rà soát ĐDĐC theo bộ tiêu chí, lập danh sách đề nghị mua sắm bổ sung.
V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
   - Điểm tổng kết là tổng điểm của 4 phần thi bộ tiêu chí áp dụng quan điểm Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và điểm sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non, xếp từ cao xuống thấp.
- Dự kiến cơ cấu giải bao gồm: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cán bộ quản lý, kế toán:
   - Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi, chương trình Hội thi, nội quy và lịch thi;
   - Xây dựng phiếu điểm các nội dung thi;
   - Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo để điều hành và thực hiện toàn bộ hoạt động của Hội thi theo Kế hoạch này;
   - Dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội thi theo quy chế chi tiêu nội bộ.
   - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Hội thi nhằm đảm bảo Hội thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và đạt được mục đích.
2. Giáo viên:
   - Tiến hành thực hiện kế hoạch để tham gia hội thi cấp trường;
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường năm học 2017-2018, yêu cầu các lớp triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                             Phó hiệu trưởng.CM
- Phòng GDĐT;                                                     
- Lưu: VT.                                                               


                                                                                                                 Võ Thị Thúy Hằng

                                                                                                    

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điện thoại

  • Mầm Non Hoa Phượng
    0274.3.856388
  • Phòng Hiệu trưởng
    0274.3856289

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

  • Đang truy cập29
  • Hôm nay2,279
  • Tháng hiện tại43,688
  • Tổng lượt truy cập713,073
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây