LICH HOC KHỐI MẦM

Thứ tư - 24/01/2018 08:19
LICH HOC KHỐI MẦM

                                          CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI THỰC VẬT
                                          Từ ngày: 25/12/2017 đến 26/01/2018
KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG
Chủ đề nhánh 1: BÉ YÊU CÂY XANH
Từ ngày: 25/12 – 29/12/2017

 
Các hoạt động Hoạt động giáo dục
Thứ hai
25/12/2017
Thứ ba
26/12/2017
Thứ tư
27/12/2017
Thứ năm
28/12/2017
Thứ sáu
29/12/2017
L/giáo - Cháu đi lại nhẹ nhàng
Đón trẻ - Đón trẻ vào lớp, gợi ý cho trẻ quan sát các cây xanh có ở trong lớp
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề cây xanh
- Cho trẻ chơi với bộ đồ chơi phát triển vận động
TDS - Thở 5: Ngửi hoa                  - Tay 3 : Hai tay đưa ngang
- Bụng 2: Đứng  chân rộng bằng vai  tay đưa cao nghiêng người sang 2 bên
- Chân  3: Kiễng gót chân.     - Bật 1 : Bật tại chỗ
Hoạt động giờ học HĐKP
 Quá trình phát triển của cây
TDGH:
Đi  ngang bước dồn
ĐT Bổ trợ: Chân 3
 
LQVT
Số lượng 4 (trang 9)
LQVH
Thơ:
“Cây dây leo”
(M1,M3)

Hoa kết trái (M2, M4)

 
GDAN:
Lý cây xanh
(1,3 dạy vận động)
 (2,4  dạy hát)
VĐ: Vỗ phách.
 NH: Ai trồng cây TCAN:Nghe hát nhận bạn
Hoạt động ngoài trời - Quan sát dây trầu bà
- Tcvđ: Gieo hạt
- Chơi tự do.
- Quan sát cây sống đời
- Tcvđ: Nu na nu nống
- Chơi tự do.
Cây xanh góc thiên nhiên
- Tcvđ: Gieo hạt
- Chơi tự do.
- Quan sát y sống đời
- Tcvđ: Nu na nu nống
- Chơi tự do.
- Quan sát dây trầu bà
 - Tcvđ: Gieo hạt
- Chơi tự do.
Hoạt động vui chơi - Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh.
- Góc phân vai: Gia đình. Bán hàng.
- Góc học tập: Xem tranh các loại cây. Phân loại cây. Xếp thứ tự quá trình phát triển của cây.. Chơi lô tô.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, in hình, tô màu, xé dán lá, cây. Ôn  hát, nghe hát các bài hát thuộc chủ đề.
- Góc thiên nhiên - KPKH: Chăm sóc góc TN của lớp.
Trồng cây quan sát sự phát triển của cây
- TCVĐ: Gieo hạt,…
HĐ chiều ÔN TTVS:
Mặc áo, cởi áo, cài nút áo.
HD trò chơi
Chuyền bóng
Ngoại Khóa
HĐNHNL
Tổ chức sinh nhật
 
Ôn luyện
Ngoại khóa
SHTT
LĐTT
                 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG
Chủ đề nhánh 2: CÁC LOẠI HOA TRONG SÂN TRƯỜNG
Từ ngày: 1/01 – 5/ 01/2018

 
Các hoạt động Hoạt động giáo dục
Thứ hai
1/ 01/2018
Thứ ba
2/ 01/2018
Thứ tư
3/ 01/2018
Thứ năm
4/ 01/2018
Thứ sáu
5/ 01/2018
L/giáo - Cháu biết cách sử dụng từ “cảm ơn” và “xin lỗi”
Đón trẻ - Quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ về các loại hoa
- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa
- Cho trẻ chơi với bộ đồ chơi phát triển vận động
- Chơi “Gieo hạt”
TDS - Thở 5: Ngửi hoa                                           - Tay 3 : Hai tay đưa ngang
- Bụng 2: Đứng  chân rộng bằng vai  tay đưa cao nghiêng người sang 2 bên
- Chân  3: Kiễng gót chân.                              - Bật 2 : Bật tại chỗ
Hoạt động giờ học  Nghỉ tết tây TDGH:
Chuyền bóng (phải trái)
TCVĐ:
Chuyền bóng
ĐT Bổ trợ: tay 2
 
TH
Vẽ tô màu bình hoa
LQVH
Kể chuyện  Hoa mào gà
 
GDAN
Màu hoa (4,2
Hoa trường  em(1,3)
VĐ:Vỗ nhịp
 NH:Lý cây
Bông.
TCAN:Ai đoán giỏi
Hoạt động ngoài trời QS cây hoa lan.
 - Tcvđ: Tập tầm vông.

-Chơi tự do.
HĐ TN
Không khí xung quanh em
- Tcvđ: Lá và gió
- Chơi tự do.
QS cây mai vạn phúc.
 - Tcvđ: Tập tầm vông.

-Chơi tự do.
Quan sát: Cây hoa chiều tím
- Tcvđ: Lá và gió

- Chơi tự do
Hoạt động vui chơi - Góc xây dựng: Xây vườn  hoa.
- Góc phân vai: Gia  đình; Shop bán hoa
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các loại hoa.Thẻ lô tô về hoa , phân nhóm hoa cánh dài, hoa cánh tròn. Ghép hoa. Chơi hình và bóng
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt - dán các loại hoa. Ôn hát, nghe hát các bài hát thuộc chủ đề.
- Góc thiên nhiên - KPKH: Cắm hoa. Làm thử nghiệm sự đổi màu của hoa - TCVĐ: Tự chọn
HĐ chiều Nghỉ tết tây HD trò chơi
 Hoa nào quả ấy 
Ngoại Khóa
HĐTHNTH
Các loại hoa trong sân trường
Ôn luyện
Ngoại khóa
SHTT
LĐTT
                       

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Chủ đề nhánh 3: CÂY XANH CHO QUẢ
Từ ngày: 8/01 – 12/ 01/2018

 
Các hoạt động Hoạt động giáo dục
Thứ hai
8/ 01/2018
Thứ ba
9/ 01/2018
Thứ tư
10/ 01/2018
Thứ năm
11/ 01/2018
Thứ sáu
12/ 01/2018
L/giáo Cháu biết lễ phép với người lớn với mọi người xung quanh
Đón trẻ - Quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ về các loại quả.
- Trò chuyện với trẻ về các loại quả của địa phương.
- Cho trẻ chơi “ chi chi chành chành” .
TDS - Thở 5 :  Ngửi hoa                                           - Tay 2 : Hai tay đưa lên cao
- Bụng 3: “Quay người sang trái phải”             - Bật 1 : Bật tại chỗ
- Chân  3: Đứng kiễng chân (đứng bằng mũi chân)
Hoạt động giờ học HĐKP
Một số loại quả

 
TDGH:
Bật xa theo trò chơi” nhảy qua suối”
ĐT Bổ trợ: chân 3
LQVT
Ôn số lượng 4
PTNN
Đàm thoại về một số loài quả
TH
Vẽ, tô màu cây ăn quả
( Trang 12)
 
Hoạt động ngoài trời - QS cây mít.
- Tcvđ: Hoa nào quả nấy.
-Chơi tự do
- QS cây xoài.
 - Tcvđ: Gieo hạt
-Chơi tự do.
TN: Sự đổi màu của hoa
- Tcvđ: Hoa nào quả nấy.
-Chơi tự do
- QS cây xoài
 - Tcvđ: Gieo hạt
-Chơi tự do.
- Quan sát cây mít
- Tcvđ: Hoa nào quả nấy
- Chơi tự do
Hoạt động vui chơi - Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả
- Góc phân vai: Gia đình. Cửa hàng bán quả.
- Góc học tập: Xem tranh các loại quả. Quay hình các loại quả. TCHT: Chọn quả.  Gọi đủ 3 thứ. Chơi tranh so hình
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, nặn, xé- dán các loại quả. Ôn hát, nghe hát các bài hát thuộc chủ đề
- Góc thiên nhiên - KPKH: Chăm sóc cây.
TCVĐ: Tự chọn
HĐ chiều ÔN TTVS
Lau bàn ghế
HD trò chơi
Hái quả 
Ngoại Khóa
HĐTHNTH
Cây xanh cho quả
Ôn luyện
Ngoại khóa
SHTT
LĐTT
                     
                                         KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG
Chủ đề nhánh 4: CÁC LOẠI RAU
Từ ngày: 15/01 – 19/ 01/2018

 
Các hoạt động Hoạt động giáo dục
Thứ hai
15/ 01/2018
Thứ ba
16/ 01/2018
Thứ tư
17/ 01/2018
Thứ năm
18/ 01/2018
Thứ sáu
19/ 01/2018
L/giáo -Cháu biết nhận lỗi khi có lỗi
Đón trẻ - Quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ về các loại rau
Trò chuyện với trẻ về các loại rau ở địa phương
-Cho trẻ chơi bộ đồ chơi phát triển vận động
- Chơi: Gieo hạt
TDS - Thở 5 :  Ngửi hoa                                                  - Tay 2 : Hai tay đưa lên cao
- Bụng 3: Tay chống hông quay người sang 2 bên   - Bật 2 : Bật nhảy về trước
- Chân  3: Đứng kiễng chân (đứng bằng mũi chân)
Hoạt động giờ học HĐKP
Một số loại rau
 
TDGH
Trườn sấp
Đt hỗ trợ:
Tay 3

MT 09
TH
Vẽ tô màu quả cà chua, quả bí xanh
(trang 13)
LQVH
Thơ
Cây bắp cải
(M1,M3)

Bác bầu, bác bí (M2,M4)
 
ÂN
Biểu diễn
Cây bắp cải (1,3)
Quả gì (M 2,4)
VĐ: Vỗ nhịp
NH: Bầu và bí
TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
Hoạt động ngoài trời - QS: Rau cải ngọt
- Tcvđ: Tập tầm vông.

- Chơi tự do
Quan sát: Rau mồng tơi
- Tcvđ: Hái quả
- Chơi tự do
- QS: Bắp cải
- Tcvđ: Tập tầm vông.
 
- Chơi tự do
Quan sát: Rau Ngót
- Tcvđ: Hái quả
 
- Chơi tự do
- QS: rau muống
- Tcvđ: Tập tầm vông.

- Chơi tự do
Hoạt động vui chơi - Góc xây dựng: Xây vườn rau nhà bé
- Góc phân vai: Gia đình.Cửa hàng bán rau
- Góc học tập: Xem tranh các loại rau. Phân nhóm rau. Làm sách về các loại rau.Tập kể chuyện theo tranh. Chọn rau theo mô tả. Chọn rau giống nhau, đôminô.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xé- dán các loại rau. Ôn hát, nghe hát các bài hát thuộc chủ đề
- Góc thiên nhiên - KPKH: Trồng rau, chăm sóc, QS sự phát triển của rau.
- TCVĐ: Tự chọn
HĐ chiều ÔN TTVS
Xếp quần áo
HD trò chơi
Chọn quả
Ngoại Khóa
HĐTHNTH
Các loại rau
Ôn luyện
Ngoại khóa
SHTT
LĐTT
                       
                                         
KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG
Chủ đề nhánh 5: BÉ LÀM GÌ ĐỂ CÂY MAU LỚN
Từ ngày: 22/01 – 26/ 01/2018

 
Các hoạt động Hoạt động giáo dục
Thứ hai
22/ 01/2018
Thứ ba
23/ 01/2018
Thứ tư
24/ 01/2018
Thứ năm
25/ 01/2018
Thứ sáu
26/ 01/2018
L/giáo -Cháu biết nhận lỗi khi có lỗi, biết sửa sai khi có lỗi
Đón trẻ - Quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ về các loại hoa, quả, rau
Trò chuyện với trẻ về bé sẽ làm gì để cây mau lớn
-Cho trẻ chơi với bộ đồ chơi phát triển vận động
TDS - Thở 5: Ngửi hoa                  - Tay 3 : Hai tay đưa ngang
- Bụng 2: Đứng chân rộng bằng vai  tay đưa cao nghiêng người sang 2 bên
- Chân  1: Ngồi xổm, đứnglên.     - Bật 1 : Bật tại chỗ
Hoạt động giờ học HĐKP
Tìm hiểu về một số hoạt động chăm sóc và bảo vê cây
 
TDGH
Đi theo đường hẹp, nhảy qua mương
Đt bổ trợ:
Chân 3
LQVT
Số lượng 5 (trang 13)
PTNN
Trò chuyện với trẻ về 1 số loại rau
 
TH
Vẽ, tô màu cây, hoa, quả, rau bé thích
(trang 15)
 
Hoạt động ngoài trời - QS cây Đinh Lăng
- Tcvđ: Chọn quả
-Chơi tự do
QS: Cây Nha Đam
- Tcvđ: Lộn cầu vòng
-Chơi tự do
- Lao động chăm sóc môi trường thiên nhiên
- Tcvđ: Tìm cây qua lá
- Chơi tự do
QS: Cây Nha Đam
- Tcvđ: Lộn cầu vòng
-Chơi tự do
- QS cây Đinh Lăng
- Tcvđ: Chọn quả
-Chơi tự do
Hoạt động vui chơi - Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh, lắp ráp cây
- Góc phân vai: Gia đình.Cửa hàng bán các loại hoa quả
- Góc học tập: Xem tranh các loại cây. Phân loại cây. Xếp thứ tự quá trình phát triển của cây. Chơi lô tô.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xé - dán các loại cây thấp, cây cao. Ôn hát, nghe hát các bài hát thuộc chủ đề
- Góc thiên nhiên - KPKH: Trồng cây, chăm sóc, QS sự phát triển của cây.
TCVĐ: Tự chọn
HĐ chiều ÔN TTVS
Rửa chân
 
HD trò chơi
Tìm cây qua lá

Ngoại Khóa
HĐNHNL
Tổ chức sinh nhật
 
Ôn luyện
Ngoại khóa
SHTT
LĐTT
                     
                                         

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điện thoại

  • Mầm Non Hoa Phượng
    0274.3.856388
  • Phòng Hiệu trưởng
    0274.3856289

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

  • Đang truy cập4
  • Hôm nay434
  • Tháng hiện tại6,603
  • Tổng lượt truy cập2,022,324
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây